​Slovensko-nemecká obchodná komora s podporou Ministerstva zdravotníctva SR prvýkrát v histórii iniciovala podujatie „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. mája 2018 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave a vystúpil na ňom aj štátny tajomník Stanislav Špánik. Zdôraznil, že jedným z hlavných cieľov MZ SR v tejto oblasti je vybudovanie systémovej biobankovej infraštruktúry, ktorá na Slovensku stále chýba.
 
Táto téma je aj predmetom národného projektu, ktorý sa MZ SR snaží presadiť v rámci čerpania prostriedkov z EÚ. MZ SR podporuje excelentný biomedicínsky výskum, vývoj a zavádzanie inovatívnych postupov v oblasti diagnostiky a terapie. „Rozvoj biomedicíny je jednou z hlavných priorít Slovenskej republiky, ktorá je nevyhnutná nielen pre zdravú populáciu, ale aj rozvoj znalostnej ekonomiky, jej diverzifikáciu, konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Kontinuálna podpora biomedicínskeho výskumu a vývoja nám taktiež pomôže udržať špičkových vedcov a pritiahnuť ďalších zo zahraničia, posilniť excelentnosť a internacionalizáciu našich vedeckých tímov, užšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi nemocnicami a vedecko-výskumnými pracoviskami,“ uviedol S. Špánik.
 
Na podujatí vystúpili špičkoví vedci z verejného aj privátneho sektora. Táto platforma bola veľkou príležitosťou nielen na výmenu skúseností, ale najmä na vytvorenie platformy na diskusiu a posilnenie spolupráce, ktorá môže vyústiť do konkrétnych inovatívnych riešení v oblasti zdravia, relevantných ako pre Slovensko, tak aj v globálnom kontexte. 
Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik vystúpil na konferencii o biomedicínskom výskume a vývojiNa konferencii „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“ sa zúčastnili špičkoví vedci