Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vymenovala dnes, 30. novembra 2023, na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Daniela Žitňana, MPH. Vymenovaný je na dobu určitú, a to do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Daniel Žitňan je absolventom Lekárskej fakulty UK Bratislava. Následne získal atestáciu v odbore Všeobecná ORL, nadstavbovú atestáciu v odbore detské ORL, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Pôsobil na riadiacich pozíciách vo viacerých zdravotníckych zariadeniach.

Šéfka rezortu zdravotníctva zároveň odvolala v súlade s ustanovením § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z funkcie doterajšieho riaditeľa – štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trnava, JUDr. Vladislava Šrojtu.