Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Štofko sa 23.- 24. apríla zúčastnil na Neformálnej Rade ministrov zdravotníctva v Bruseli, ktorú organizovalo Belgické predsedníctvo.

Hlavnou témou rokovania bola bezpečnosť dodávok liekov a riešenie problémov spojených s nedostatkom liekov  vrátane  opatrení navrhovaných v rámci Aliancie EÚ pre kritické lieky, ktorá bola formálne spustená 24. 4. na okraj Neformálnej rady ministrov. "Slovenská republika považuje Alianciu pre kritické lieky spolu s Úradom pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné (HERA) a Európskou liekovou agentúrou (EMA) za kľúčového hráča pri posudzovaní potenciálnych hrozieb. Z nášho pohľadu by sa Aliancia mala zamerať nielen na predvídateľnosť, ale aj na transparentnosť dodávateľského reťazca. V tejto súvislosti by sme ocenili, aby v EÚ fungoval systém vysledovateľnosti liekov" zdôraznil štátny tajomník MZ SR.
 
Ministri na zasadnutí diskutovali aj o otázkach nedostatku zdravotníckych pracovníkov, ktorému čelia všetky členské štáty Európskej únie. Únia v tejto súvislosti potrebuje  EÚ stratégiu pre pracovnú silu v zdravotníctve na riešenie súčasných výziev a dlhodobých trendov, ako je starnutie obyvateľstva a plánovanie potrieb zdravotníckeho personálu.
 
Rokovania sa dotkli aj problematiky neprenosných chorôb so zameraním na primárnu starostlivosť. EÚ môže zohrávať významnú úlohu pri prevencii neprenosných chorôb. Európsky plán boja proti rakovine spolu s komplexným prístupom EÚ k duševnému zdraviu sú veľmi dobrými príkladmi toho, ako podporiť členské štáty pri riešení tohto zložitého problému.

 Štátny tajomník Michal Štofko na neformálnom rokovaní EPSCO Štátny tajomník Michal Štofko na neformálnom rokovaní EPSCO