Ministerstvo zdravotníctva SR eviduje technickú poruchu, pre ktorú aktuálne nie je možné používať pevné telefónne linky ministerstva a zároveň nie je možné sa na ne dovolať. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Technická porucha sa netýka emailovej komunikácie, všetky adresy zamestnancov sú funkčné. 

Verejnosť má aj naďalej možnosť komunikovať s pracovníkmi ministerstva prostredníctvom elektronickej pošty:

mzsr.podatelna@health.gov.sk
office@health.gov.sk


Pre verejnosť sú dostupné aj núdzové telefónne linky:

vrátnica (Limbova): 0910 582 342
vrátnica (Bárdošova): 0910 607 561
podateľňa: 0902 306 539  

O odstránení poruchy budeme verejnosť informovať.