Kraj
Zdravotnícke zariadenie
Darunavir
Ritonavir
Ribavirin
200 mg
Ribavirin
400 mg
Bratislavský UN Bratislava – KIGM
80
80
80
27
Trnavský FN Trnava - Infekčná klinika
30
30
30
10
Trenčiansky FN Trenčín - Infekčné oddelenie
30
30
30
10
Nitriansky FN Nitra - Infekčná klinika
30
30
30
10
Žilinský UN Martin – KICM
20
20
20
7
ÚN SNP Ružomberok – Klinika infektológie
10
10
10
3
Bansko-Bystrický FNsP Banská Bystrica – Oddelenie infektológie
25
25
25
8
VšNsP Lučenec – Infekčné oddelenie
5
5
5
2
Prešovský FNsP Prešov – Oddelenie infektológie
35
35
35
11
Košický UNLP Košice – KICM
20
20
20
6
FDN Košice - Infekčné oddelenie
5
5
5
2
NsP Michalovce - Infekčné oddelenie
10
10
10
4
Spolu  
300
300
300
100