​Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo verejné obstarávanie na Komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 17,5 mil. eur a bola určená na základe prieskumu trhu. „Mám veľkú radosť, pretože sme opäť výrazne bližšie k tomu, že Bratislava bude mať po mnohých rokoch univerzitnú nemocnicu, ktorú si pacienti a zdravotnícky personál zaslúži. Bude to koncové zdravotnícke zariadenie nielen pre obyvateľov hlavného mesta, ale pre pacientov z celého Slovenska. V tomto zariadení budú takisto kvalitné podmienky na vedu, výskum a vzdelávanie, preto tento krok vnímam ako obrovský posun k novej nemocnici,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská
 
O čo ide
 
Univerzitná nemocnica bude centrom excelentnosti spôsobilým poskytovať komplexné služby v liečebno-preventívnej starostlivosti a pacientom rýchlu nadštandardnú diagnostiku a liečbu. „Zároveň sa stane centrom pre výskum a vzdelávanie v lekárskych i nelekárskych študijných programoch. Naším záujmom je, aby nová univerzitná nemocnica bola moderným zdravotníckym zariadením s prepracovanou logistikou, využívajúcou unikátne zariadenia, smart technológie šetrné k životnému prostrediu, ktoré zároveň umožňujú vysoko efektívnu prevádzku,“ vysvetlila šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Na doplnenie:
 
Predmet zákazky zahŕňa nasledovné činnosti:
 
a) programovanie, plánovanie, urbanisticko-architektonické riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pre prípravu realizácie stavby a autorského dohľadu nad realizáciou stavby nUNB v lokalite Rászochy,
 
b) poskytnutie služieb presahujúcich rámec vyššie uvedených činností spočívajúcich v poradenstve a v manažmente zdravotnej starostlivosti.