​Štát pristupuje k preventívnym opatreniam ohľadom nového koronavírusu zodpovedne. V zmysle zasadnutia krízového štábu pod vedením predsedu vlády Petra Pellegriniho, povereného vedením ministerstva zdravotníctva, sa realizujú postupne konkrétne opatrenia. Jedným z nich sú aj preventívne cvičenia vo vybraných nemocniciach pre prípad, že budú hospitalizovať pacienta s podozrením na prítomnosť koronavírusu. Pri cvičeniach sa dodržujú postupy určené usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa.
 
Jedno z cvičení sa uskutočnilo minulý týždeň v piatok aj vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Išlo o modulový prípad, kedy sa na urgentný príjem prihlási žena s bolesťami hlavy a respiračnými ťažkosťami.  Cvičenie ukázalo, akým spôsobom takúto pacientku izolujú a vyšetria za zvýšených bezpečnostných podmienok.  Zdravotnícki pracovníci počas cvičenia v styku s možnou nakazenou pacientkou mali na sebe po celý čas ochranné odevy a izolačnú miestnosť po jej prevezení na infekčné oddelenie dôkladne vydezinfikovali, rovnako ako všetky priestory, v ktorých sa pacientka nachádzala. Pracovníci tejto nemocnice už takúto skúsenosť mali aj reálne, keď hospitalizovali dve osoby, ktoré sa s podozrením na koronavírus vrátili z Číny.
 
Podobné cvičenie absolvovali aj v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, kde zase vytvorili modulovú situáciu s mužským pacientom. Pacient s reálnym podozrením na nákazu koronavírusom zostáva v karanténe 14 dní, ódborníci ho sledujú a odoberajú mu vzorky na preverenie prítomnosti koronavírusu.
 
Cvičenie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pre prípad výskytu nového koronavírusu Cvičenie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pre prípad výskytu nového koronavírusu Cvičenie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pre prípad výskytu nového koronavírusu