Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s NCZI  spúšťa registráciu na očkovanie vakcínami proti COVID-19, adaptovanými na variant Omikron. Tieto vakcíny je možné podať iba ako posilňujúce (tzv. booster) dávky. 
 
Na začiatku septembra schválila Európska lieková agentúra (EMA) upravené verzie pôvodných vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna, aby zabezpečili lepšiu ochranu proti aktuálne dominantnému variantu omikron. 
 
Záujemci o očkovanie adaptovanými vakcínami sa môžu zaregistrovať cez stránku korona.gov.sk. Do konca týždňa im budú pridelené termíny podľa dostupných kapacít postupne sa otvárajúcich očkovacích centier.
Nové omikronové vakcíny nemôžu byť podané ako prvé dávky. Vakcíny sú určené len pre posilňujúce (booster) dávky, to znamená že je možné ich podať iba osobám, ktoré už absolvovali základné očkovanie pôvodnými vakcínami proti COVID-19.
 
Počas prvého týždňa sa bude očkovať  prostredníctvom registrácie v pätnástich očkovacích centrách (v dvanástich vakcínou Comirnaty-Pfizer a v troch vakcínou Spikevax-Moderna, pričom kompletný zoznam centier je uvedený v tabuľke pod textom).
 
Očkovanie omikronovou vakcínou Comirnaty od spoločností Pfizer-BioNTech bude prebiehať vo vakcinačných centrách (najmä v nemocniciach), a tiež aj v ambulanciách lekárov v sieti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Aktuálne však prebieha proces zazmluvňovania príslušných subjektov, a teda vakcinačné centrá budú do očkovania zapájané postupne.
 
V prípade, že záujemca zadá pri registrácii preferované očkovacie centrum mimo tých, ktoré sú uvedené v zozname, bude presunutý do tzv. Čakárne a termín v ním zvolenom očkovacom centre mu bude pridelený hneď, ako to bude možné. Ako sme uviedli,  očkovanie v týchto vakcinačných centrách bude spúšťané postupne po splnení všetkých zákonných povinností. Ak teda majú ľudia záujem o čo najskoršie podanie vakcíny, odporúčame im vybrať si pri registrácii spomedzi vymenovaných, resp. ponúkaných  vakcinačných centier.
 
Adaptované vakcíny môžu byť podané ako prvé alebo druhé posilňujúce dávky:
* osobám starším ako 12 rokov,
* najskôr o 3 mesiace po podaní poslednej dávky,
* osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 je možné podať posilňujúcu dávku adaptovanej vakcíny najskôr po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia.
 
Vakcíny sú určené pre zdravú populáciu, ako aj pre rizikové skupiny. Tieto vakcíny je možné podať (kombinovať) po predošlej dávke akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 dostupnej v SR vrátane vakcín Vaxzevria (AstraZeneca), JCOVDEN (Janssen) alebo Sputnik V.