​Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová, predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník a generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Musil sa dnes stretli so zástupcami spoločnosti Unimed Pharma – výrobcom očných preparátov, ktoré dlhšiu dobu na trhu chýbajú. Spoločne sa na stretnutí oboznámili so závermi kontroly Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Farmaceutická firma robí všetko pre to, aby nedostatky boli čo najskôr odstránené. V nadväznosti na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv po splnení kritérií obnoví certifikát správnej výrobnej praxe. V priebehu augusta by tak mali byť lieky pacientom postupne k dispozícii.
Ministerstvo zdravotníctva SR zároveň v spolupráci s hlavným odborníkom pre oftalmológiu dňa 14. mája na svojej webovej stránke zverejnilo skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných očných liekov. Toto povolenie je platné šesť mesiacov. Na základe týchto povolení môže akýkoľvek držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov tieto lieky priviezť a tým zabezpečiť ich dostupnosť pre slovenských pacientov.