Na ministerstve zdravotníctva sa stretli v utorok 11. októbra 2011 členovia Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva (odvetvovej tripartity). Rokovanie viedol štátny tajomník MZ SR Ján Porubský a prítomní boli predstavitelia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Asociácie SZŠ, Asociácie súkromných lekárov SR, Asociácie nemocníc Slovenska a Lekárskeho odborového združenia. Zúčastnené strany rokovali o aktuálnom stave transformácie zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti, o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe, o aktuálnej situácii v rezorte, ktorá súvisí s podaním hromadných výpovedí lekárov, o poplatkoch v zdravotníckych lôžkových, odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek, prítomní sa oboznámili s východiskami pre slovenské zdravotníctvo a perspektívou jeho rozvoja v rokoch 2012 - 2020, rokovali aj o štátnom rozpočte na rok 2012.

Pohľad na  účastníkov rokovania