cast_4.rtfcast_1.rtfcast_2.xlscast_3.xls  
 

Oprava opatrenia MZ SR č. 07045-1/2007-OL z 5. marca 2007, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, uverejneného dňa 14. marca 2007 v osobitnom vydaní Vestníka Ministestva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Oprava-opatrenia-marec-2007.rtf
Doplnené 26.4.2007 


Oprava opatrenia MZ SR č. 07045-17-OL z 5. marca 2007, ktorým sa mení opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, uverejneného dňa 14. marca 2007 v osobitnom vydaní Vestníka MZ SR.

Oprava opatrenia bude uverejnená v osobitnom vydaní Vestníka MZ SR s účinnosťou od 15. marca 2007.
Oprava_2.rtf
Doplnené 30.4.2007   

Dátum vystavenia: 09.03.2007