cenove_opatrenie.zip
vlastnymat_1.rtfvlastnymat_2.xlsvlastnymat_3.xlsvlastnymat_4.xlsvlastnymat_5.xlsvlastnymat_6.rtfvlastnymat_7.xlsvlastnymat_8.xlsvlastnymat_9.rtfvlastnymat_10.rtf

Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-18/2007-OL z 20. júna 2007, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisovOprava-cenovej-regul-jul-2007.rtf
Doplnené 2.7.2007

Dátum vystavenia: 26.06.2007