Kompletný materiál

dietetika.zip

(ZIP, 221 kB)
Vlastný materiál

vlastnymat.rtf

(RTF, 24 kB)
Časť A: Zoznam dietetických potravín

cast_A_zoznam_DP.xls

(XLS, 562 kB)
Časť B: Indikačné obmedzenia

cast_B_Indikacne_obmedzenia.rtf

(RTF, 345 kB)
Časť C: Množstvové limity

cast_C.rtf

(RTF, 48 kB)
Časť D: Vysvetlivkycast_D_vysvetlivky.rtf(RTF, 139 kB)
Časť E: Odbornosti lekárov

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

(RTF, 82 kB
Časť F: Skratky výrobcovcast_F_skratky_vyrobcov.rtf(RTF, 130 kB)
Časť G: Skratky štátov

cast_G_skratky_statov.rtf

(RTF, 72 kB)
Časť H: Abecedný zoznam dietetických potravín

cast_H_abc_zoznam_DP.xls

(XLS, 145 kB)

Dátum doplnenia: 6.4.2010