zverejnené: 31. marca 2011

Opatrenie č. OPL0111-S03949-OKCLP-2011, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0111-S01647-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia  - doplnené 28.4.2011

vlastnymat.rtf

-

 

Kompletný materiál k zoznamu liekov

Lieky201104.zip

Vlastný materiál

vlastnymat.rtf

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov.xls

Časť B: Indikačné obmedzenia

cast_B_ind_obmedzenia.rtf

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysv_skrat.xls

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov.xls

Časť J: Protokoly

cast_J_protokoly.rtf