Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik sa 23. septembra 2019 zúčastnil na podujatí, ktoré sa konalo počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Témou bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti (UHC-Universal health coverage), vrátane prístupu ku kvalitným zdravotníckym službám a prístupu k bezpečným, efektívnym, kvalitným a cenovo dostupným liekom a vakcínam. Štátny tajomník vo svojom vystúpení zdôraznil, že Slovensko plní strategické ciele WHO a pracuje na mnohých systémových krokoch, ktoré v nasledujúcich rokoch prinesú pozitívne výsledky. Cieľom MZ SR je zlepšenie kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, ako aj lepšie pracovné podmienky pre lekárov, zdravotné sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Viac o UHC je možné nájsť na https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na rokovaní v New Yorku

Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na rokovaní v New YorkuŠtátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik na rokovaní v New Yorku