Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik sa s premiérkou Ivetou Radičovou zúčastnil 1. júna 2011 na slávnostnom otvorení transplantačnej jednotky kostnej drene v 1. detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Minister Uhliarik v príhovore zdôraznil, že práve deti si zaslúžia našu pomoc a ochranu najmä v takých ťažkých okamihoch - akým je závažné ochorenie. Lebo bez zdravia najmenších sa dá len veľmi ťažko hovoriť o psychickom a fyzickom zdraví dospelých. Zároveň poďakoval všetkým lekárom a sestrám, ktorí sa obetavo, profesionálne a zodpovedne starajú o malých pacientov na onkologických oddeleniach. Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo pre transplantačnú jednotku z rozpočtu 2 211 822,75 eur a Nadácia Kvapka nádeje na Slovensku prispela 225 000 eur. Ďalšie organizácie a jednotlivci prispeli finančnými prostriedkami v objeme 71 481 eur. Transplantačná jednotka kostnej drene v Bratislave je jedinou pre deti na Slovensku, kde špecialisti pomáhajú deťom pri liečbe onkologických ochorení, závažných hematologických, metabolických a imunologických chorôb. Prvú transplantáciu kostnej drene detskému pacientovi urobili v roku 1995 a odvtedy pomohli 227-mim pacientom. Ročne tak v priemere 30 detí dostane šancu na záchranu života. Slávnostné podujatie pri príležitosti otvorenia transplantačnej jednotky kostnej drene v 1. detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave pokračovalo pred nemocnicou oslavami Medzinárodného dňa detí. Minister Ivan Uhliarik sa prihovoril deťom a obdaroval ich hračkami.

Minister  Ivan Uhliarik (prvý zľava) na slávnostnom otvorení  transplantačnej jednotky

Minister Uhliarik spolu s premiérkou Ivetou Radičovou odovzdali darčeky deťom  pri príležitosti ich sviatku