Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., bolo uverejnené v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR dňa 27. augusta 2021.

Do predmetného výberového konania sa v stanovenom termíne (do 24. septembra 2021) prihlásil jeden uchádzač, ktorý následne písomne požiadal o zrušenie jeho žiadosti o účasť na predmetnom výberovom konaní. Z uvedeného dôvodu sa výberové konanie neuskutočnilo a bude vyhlásené nové výberové konanie.