Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu - výkonného riaditeľa pre vedu, výskum a vzdelávanie v štátnej príspevkovej organizácii Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice bolo uverejnené v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR dňa 7. októbra 2021.
 
Do predmetného výberového konania sa v stanovenom termíne (do 4. novembra 2021) neprihlásil žiaden uchádzač. Z uvedeného dôvodu sa výberové konanie neuskutočnilo a bude vyhlásené nové výberové konanie