​Od nového roka budú mať postupne aj slovenskí pacienti prístup k najmodernejším inovatívnym liekom bez toho, aby boli odkázaní na výnimky od zdravotných poisťovní. Parlament schválil prelomovú novelu liekovej politiky, vďaka ktorej bude moderná inovatívna liečba pre pacientov výrazne dostupnejšia. Doteraz sa mohli pacienti dostať k moderným inovatívnym liekom tak, že požiadali zdravotnú poisťovňu o takzvanú výnimku, a potom čakali na rozhodnutie poisťovne, ktorá nie je povinná hradiť nekategorizované lieky. Tomu bude pri väčšine moderných liekov koniec a pre pacientov budú dostupné z verejného zdravotného poistenia.

Dostupná moderná liečba

Parlament schválil významnú novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá má pacientovi priniesť dostupnosť modernej inovatívnej liečby – prístupnú okamžite, bez čakania. Novela prináša viacero zmien, čím sa dostávame na úroveň najpokrokovejších legislatív. Umožňuje variabilitu v úhradách s cieľom získania najúčinnejších liekov, hoci sú drahšie. Znižovanie cien prostredníctvom zliav od farma firiem nám umožní, že pacienti dostanú viac moderných a lepšie účinných liekov, čiže za viac zdravia z verejných zdrojov zaplatíme rovnaké peniaze. „Pre pacientov je to veľmi dobrá správa. Novými pravidlami sa do systému dostanú moderné inovatívne lieky a pacienti sa k nim dostanú ihneď potom, ako im ich predpíše lekár,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Pacient nič navyše platiť nebude, moderné lieky bude mať dostupné z verejného zdravotného poistenia.

Žiadny podiel lekára na úhrade

Ministerstvo zdravotníctva nebude požadovať spoluúčasť od poskytovateľov. Ak lekár predpíše liek na výnimku, ktorý neprešiel kategorizáciou iba z dôvodu nákladovej efektívnosti, inými slovami, že liek je účinný na liečbu danej diagnózy, ale nesplnil ekonomické kritéria na vstup do kategorizačného zoznamu, v takom prípade neplatí lekár vôbec nič.
Päťpercentnú účasť by mal poskytovateľ platiť len v tom prípade, ak by predpísal na výnimku liek, ktorý nie je určený na liečbu diagnózy pacienta. Teda taký liek, o ktorom by neexistovali z hľadiska klinických štúdií či indikačných kritérií dôkazy o tom, že by mal tomu konkrétnemu pacientovi pomôcť na jeho konkrétnu diagnózu. Ministerstvo zdravotníctva chce týmto krokom zabrániť špekulatívnemu predpisovaniu drahých liekov na výnimku, ktoré nemajú dôkazy o tom, že pomôžu pacientovi s tou ktorou diagnózou.
 
Limit spoluúčasti sa rozširuje na viaceré skupiny ľudí, okrem liekov sa bude vzťahovať aj na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
 
S cieľom pomôcť najzraniteľnejším skupinám občanov ministerstvo zdravotníctva upravilo legislatívu týkajúcu sa tzv. ochranného limitu na doplatky. Od januára 2018 sa ochranný limit bude týkať nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. U invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP hranica, od ktorej zdravotné poisťovne vracajú peniaze za doplatky, klesne z aktuálnych 25 na 12 eur, čím táto skupina ľudí môže výrazne ušetriť. Ochranný limit sa bude vzťahovať na všetky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Tak, ako pri liekoch, sa do limitu bude započítavať doplatok za ich najlacnejšiu verziu na trhu (najlacnejšiu alternatívu). Pacientovi sa budú doplatky vracať z najvýhodnejšieho ochranného limitu. Ľudia pre to, aby získali peniaze, nebudú musieť tak ako doteraz spraviť nič. Zdravotné poisťovne ich vrátia automaticky.
Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten je u starobných dôchodcov v súčasnosti 25 eur, po novom to má byť 30 eur. „Limit sa okrem toho po novom rozšíri aj na ľudí, ktorí sú poberateľmi predčasného dôchodku a nevznikol im nárok na starobný dôchodok. Ochranný limit tak bude môcť využiť väčšia skupina ľudí ako doteraz,“ vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
U detí je limit vo výške 8 eur, vzrastie na desať eur. Nulový aj naďalej ostane u zdravotne ťažko postihnutých detí.