Nové nastavenie liekovej politiky prinieslo v prvom kvartáli tohto roka úsporu pre pacientov vo výške viac ako 2,6 milióna eur. Kým za prvé tri mesiace v roku 2012 dosahovali doplatky za lieky viac ako 43,5 mil. eur, počas rovnakého obdobia v tomto roku sa znížili na necelých 41 mil. eur. Pokles je výsledkom sociálne únosnej liekovej politiky ministerstva zdravotníctva pre všetkých občanov, ako aj efektívnejšieho využívania prostriedkov štátu. „Prax jasne ukazuje, že doplatky sú pre pacientov veľmi citlivou otázkou. Práve z tohto dôvodu sú dané údaje veľmi dobrou správou pre nás všetkých. Pevne verím, že nastavené opatrenia budú aj v budúcnosti prispievať k znižovaniu cien liekov, doplatkov pacientov a rovnako aj úhrad zdravotných poisťovní,“ povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Pozitívne výsledky priniesli novinky aj pre zdravotné poisťovne. Počas prvých troch mesiacov tohto roka ušetrili na úhradách za lieky viac ako 10 mil. eur v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. „Kým v prvom štvrťroku 2012 uhradili zdravotné poisťovne za lieky viac ako 261,3 mil. eur, v prvom kvartáli tohto roka to bolo 251,2 mil. eur,“ potvrdil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky  MZ SR Adam Hlôška.

Jednou z priorít ministerstva zdravotníctva bude aj v ďalšom období udržanie  nastavených  trendov, pričom  efektívnym nástrojom  liekovej politiky zostáva  kategorizácia liekov. Práve vďaka pozitívnym zmenám v tejto oblasti stále platí zásada, že na každé chronické ochorenie existuje liek bez doplatku, prípadne so sociálne únosným doplatkom do jedného eura.

Porovnanie 1q2013/1q2012

 

1q2013

1q2012

% vyjadrenie nárastu / poklesu

Počet balení

27 902 191,02

28 325 430,56

-1,49

Úhrada poisťovní

251 166 861,69

261 274 085,62

-3,87

Doplatok pacientov

40 953 435,69

43 566 633,68

-6,00

*Zdroj: NCZI