Uzavretá výzva

 

ČASTÉ OTÁZKY K MOBILNÝM HOSPICOM
 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf formáte.zip
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov“  NOVÉ! (30.9.2022)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov“  NOVÉ! (30.9.2022)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01 Vzor žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Vzor žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
02 Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa.docx Príručka pre žiadateľa.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM.xlsx Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM.pdf
04 Kritériá hodnotenia pre výber projektov Kritériá hodnotenia pre výber projektov.docx Kritériá hodnotenia pre výber projektov.pdf
05 Schéma pomoci de minimis
     Schéma pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy siete DM - 9/2022
Schéma pomoci de minimis.docx Schéma pomoci de minimis.pdf
05-1      Príloha č. 1 - vyhlásenie žiadateľa Príloha č. 1 - vyhlásenie žiadateľa.docx Príloha č. 1 - vyhlásenie žiadateľa.pdf
05-2      Príloha č. 2 - definícia MSP Príloha č. 2 - definícia MSP.docx Príloha č. 2 - definícia MSP.pdf
06 Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
     Zmluva o poskytnutí PPM
Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.docx Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
06-1      Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky.docx Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky.pdf
07 Základná metodika pre minimálne vybavenie MoHo Základná metodika pre minimálne vybavenie MoHo.docx Základná metodika pre minimálne vybavenie MoHo.pdf
08 Mapa siete mobilných hospicov Mapa siete mobilných hospicov.pdf


číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
doplnenie (verzia dokumentu z 19.7.2022)

doplnenie-hospice-vyzva.docx doplnenie-hospice-vyzva.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
- Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (verzia dokumentu z 6.7.2022)
00-hospice-vyzva.docx 00-hospice-vyzva.pdf