Uzavretá výzva

 

číslo Názov súbor pdf
súbor
Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte Kompletný materiál na stiahnutie.zip Kompletný materiál na stiahnutie.zip (pdf dokumety)
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov NOVÉ! (10.7.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov (16.2.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov (16.2.2023) ZMENA!
Výzva na predkladanie žiadostí ZMENA.docx Výzva na predkladanie žiadostí ZMENA.pdf
01 ZMENA!
Vzor formulára
Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (16.2.2023)
ZMENA Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx ZMENA Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
02 Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.xlsx Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
04 Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR  NOVÉ! (10.7.2023)
05-POO_Schema SP_SVHZ_2_2022_Dodatok-1.pdf
05-1
 • Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
05-2
 • Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik
Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
06 ZMENA!
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti NOVÉ! (10.7.2023)
06-Zmluva-o-PPM-kamenne-hospice.docx 06-Zmluva-o-PPM-kamenne-hospice.pdf
06-1
 • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
  na podporu obnovy a odolnosti  NOVÉ! (10.7.2023)
06-1-Priloha-c-1_VZP_aktualizacia-SIPOO-SB.docx 06-1-Priloha-c-1_VZP_aktualizacia-SIPOO-SB.pdf
06-2
 • Príloha č. 2 - Opis projektu  NOVÉ! (10.7.2023)
Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3
 • Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
  a štátneho rozpočtu SR
Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.docx Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.pdf
07 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti Pravidlá oprávnenosti výdavkov.pdf
08 Mapa siete kamenných hospicov v SR k 30. 06. 2022 Mapa siete kamenných hospicov.pdf


číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor 
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 28.11.2022)
Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
01 Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (verzia dokumentu z 28.11.2022) Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 28.11.2022)
Zmluva o poskytnutí prostriedkov.docx Zmluva o poskytnutí prostriedkov.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR
(verzia dokumentu z 28.11.2022)
Schéma štátnej pomoci.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (16.2.2023)
(verzia dokumentu z 16.2.2023)
ZMENA Zmluva o poskytnutí prostriedkov.docx ZMENA Zmluva o poskytnutí prostriedkov.pdf
06-1
 • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
  na podporu obnovy a odolnosti
  (verzia dokumentu z 28.11.2022)
Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.pdf
06-2
 • Príloha č. 2 - Opis projektu
  (verzia dokumentu z 28.11.2022)
Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf