číslo Názov súbor pdf
súbor
Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte Kompletný materiál na stiahnutie.zip Kompletný materiál na stiahnutie.zip (pdf dokumety)
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
01 Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
02 Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.xlsx Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
04 Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR
Schéma štátnej pomoci.pdf
05-1
  • Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
05-2
  • Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik
Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Zmluva o poskytnutí prostriedkov.docx Zmluva o poskytnutí prostriedkov.pdf
06-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
    na podporu obnovy a odolnosti
Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.docx Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.pdf
06-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3
  • Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
    a štátneho rozpočtu SR
Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.docx Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.pdf
07 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti Pravidlá oprávnenosti výdavkov.pdf
08 Mapa siete kamenných hospicov v SR k 30. 06. 2022 Mapa siete kamenných hospicov.pdf