Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení
(pôvodný názov: Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení)
(kód priameho vyzvania: 11I03-21-P27)

 

Uzavretá výzva

 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte
Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf.zip
  Zmena priameho vyzvania VÚSCH na uzatvorenie dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR:
Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení (pôvodný názov: Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení), kód: 11I03-21-P27 NOVÉ! (29.11.2023)
Zmena priameho vyzvania VÚSCH v .docx Zmena priameho vyzvania VÚSCH v .pdf
00

Priame vyzvanie VÚSCH na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 3 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení, kód: 11I03-21-P27

00-Priame-vyzvanie_11I03-21-P27_VUSCH-KE.docx 00-Priame-vyzvanie_11I03-21-P27_VUSCH-KE.pdf
01 Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu    01-Navrh-zmluvy_VUSCH-KE.docx 01-Navrh-zmluvy_VUSCH-KE.pdf
01-d Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu NOVÉ! (29.11.2023) Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v .docx Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v .pdf
01-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
01-1_Priloha-1_VZP_VUSCH.docx 01-1_Priloha-1_VZP_VUSCH.pdf
01-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu ZMENA! (29.11.2023)
Zmena Opis projektu v .pdf
01-3
  • Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do nemocníc a hospicov z POO SR)
01-3_Priloha-3_Metodika-pre-stanovenie-vysky-nahrady-poskytovanej-zo-zdrojov-POO-SR.docx 01-3_Priloha-3_Metodika-pre-stanovenie-vysky-nahrady-poskytovanej-zo-zdrojov-POO-SR.pdf
02 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 2/2022 v znení dodatku č. 1 02-Schema-statnej-pomoci-SVHZ-2_2022-Dodatok-1.pdf
​ ​