Uzavretá výzva

 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf formáte.zip
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“ NOVÉ! (7.6.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“ NOVÉ! (7.6.2023)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti „Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“.pdf
01 Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
01-1

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
01-2

Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik

Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
02 Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu Vzor rozpočtu projektu.xlsx Vzor rozpočtu projektu.pdf
04 Kritériá posúdenia ŽoPPM Kritériá posúdenia ŽoPPM.pdf
05 Schéma štátnej pomoci č. ŠP SVHZ – 2/2022 Schéma štátnej pomoci.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu NOVÉ! (7.6.2023) Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 2. verzia.pdf
06-1

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky NOVÉ! (7.6.2023)

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky 2. verzia.pdf
06-2

Príloha č. 2 - Opis projektu

Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3

Príloha č. 3 - Metodika výpočtu náhrady

Príloha č. 3 - Metodika výpočtu náhrady.pdf


číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor 
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie (verzia dokumentu z 31.8.2022)
 radioterapia-00-vyzva-na-predkladanie-ziadosti.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“ (verzia dokumentu z 29.9.2022)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“ (verzia dokumentu z 29.9.2022)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti „Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (verzia dokumentu z 31.8.2022) Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
06-1 Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky (verzia dokumentu z 31.8.2022) Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky.pdf