číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál radioterapia-kompletny-material.zip radioterapia-kompletny-material-pdf.zip
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“ NOVÉ! (30.9.2022)
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
 „Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“ NOVÉ! (30.9.2022)
  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti „Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie“.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie
  radioterapia-00-vyzva-na-predkladanie-ziadosti.pdf
01 Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu radioterapia-01-vzor-ziadosti.docx radioterapia-01-vzor-ziadosti.pdf
01-1

Príloha č. 1_Čestné_vyhlásenie_MSP

radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.docx radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.pdf
01-2

Príloha č. 2_Čestné_vyhlásenie_VP

radioterapia-01-priloha-2-cestne-vyhlasenie-VP.docx radioterapia-01-priloha-2-cestne-vyhlasenie-VP.pdf
02 Príručka pre žiadateľa   radioterapia-02-prírucka-pre-ziadatela.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu radioterapia-03-vzor-rozpoctu-projektu.xlsx radioterapia-03-vzor-rozpoctu-projektu.pdf
04 Kritériá posúdenia ŽoPPM   radioterapia-04-kriteria-posudenia-ZoPPM.pdf
05 POO_Schema SP SVHZ 2_2022   radioterapia-05-POO-schema-SP-SVHZ-2_2022.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu   radioterapia-06-zmluva-o-poskytnuti-prostriedkov-mechanizmu.pdf
06-1

Príloha č. 1_VZP

  radioterapia-06-priloha-1-VZP.pdf
06-2

Príloha č. 2_Opis projektu

radioterapia-06-priloha-2-opis-projektu.docx radioterapia-06-priloha-2-opis-projektu.pdf
06-3

Príloha č. 3_Metodika výpočtu náhrady

  radioterapia-06-príloha-3-Metodika vypoctu-nahrady.pdf