Minister zdravotníctva Viliam Čislák inicioval stretnutie na pôde Prešovského vyššieho územného celku a na základe tohto podnetu sa dnes v Prešove stretli všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z celého regiónu východného Slovenska  (zástupcovia súkromných nemocníc, mestských aj štátnych nemocníc), prítomní boli aj zástupcovia Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby  a ďalších staníc záchrannej zdravotnej služby v tomto regióne. Minister zdravotníctva informoval, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove je plne zabezpečené, realizujú  sa aj plánované výkony. „ Pacienti sa nemusia obávať, že by im nebola poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť, nemocnica zabezpečila prevádzku a fungovať bude aj naďalej. Nie je žiaden dôvod na pochybnosti,“ zdôraznil minister Viliam Čislák.   
Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sa na pracovnom stretnutí zúčastnili, potvrdili, že sú pripravení v prípade potreby spolupracovať a poskytnúť súčinnosť. 

Aktuálne údaje o výpovediach sestier v nemocniciach – 13. januára 2016   

 

výpoveď

späť - vzatie

prijatie nových

Poprad

0

124

5

Trnava

66 

45

3

Žilina

185

31

12

Prešov

331

64

75

Košice

16

49

15

Trenčín

53

135

20

Martin

57

107

 

SPOLU

708

555

130