​Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie (PpVP) a ich zavedenie do medicínskej praxe je jednou z oblastí, na ktorej rezort pracuje. Odborníci z multidisciplinárnych tímov verejných zdravotníkov, lekárov, sestier, vedcov, pedagógov, behaviorálnych ekonómov, sociálnych pracovníkov a iných zdravotníckych pracovníkov predstavili 16.10.2019 na 1. výročnej konferencii pilotné návrhy tém a medzirezortné strategické plány pre postupy pre výkon prevencie.  Koordinátori PpVP už identifikovali témy, ktoré sú v oblasti prevencie najkľúčovejšie – je ich celkovo sedem. Patrí k nim prevencia onkologických a infektologických ochorení, prevencia kardiovaskulárnych a endokrinologicko-metabolických ochorení, ale aj prevencia neurologických, psychiatrických a pľúcnych ochorení. Postupne sa tieto štandardy začnú tvoriť.
 
Tvorba nových a inovatívnych štandardných klinických postupov a ich zavedenie do praxe je témou 3. Výročnej multidisciplinárnej konferencie, ktorú organizuje MZ SR v dňoch 17. – 18. októbra 2019 v Bratislave.
 
Odborníci počas konferencie predstavujú témy, na ktorých pracujú z oblasti poskytovania správnej zdravotnej starostlivosti tvorbou a implementáciou štandardných klinických (diagnostických a terapeutických) postupov do praxe. Tieto postupy majú zadefinovať jasné postupy pre zdravotníckych pracovníkov v rôznych oblastiach a tak diagnostiku a liečbu ochorení.
 
Cieľom MZ SR je zosúladenie liečebno-diagnostických postupov, a tým zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotníkov sú štandardy presným návodom, ako majú postupovať v diagnostike a liečbe. Tým môžu výrazne zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta, ako aj bezpečnosť pacienta,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
„Jednotný systém manažmentu starostlivosti o pacienta, od diagnostiky po následnú liečbu, dlhodobo funguje napr. v škandinávskych krajinách, Austrálii, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Rakúsku a aktuálne ho zavádzajú aj v Česku a Maďarsku,“ hovorí štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik.
 
Ministerstvo zdravotníctva pracuje na štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP) pre jednotlivé lekárske, nelekárske odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti od septembra 2017. Aktuálne je vo finálnej fáze prípravy viac ako 280 štandardov. V procese schvaľovania komisiou MZ SR pre ŠDTP je v súčasnosti 54 štandardov. Do praxe sa ich doteraz zaviedlo 31. Ide napr. o komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitmi, v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadení sociálnej pomoci, ale aj štandardný postup pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii, skríningový štandardný postupu pre výkon prevencie karcinómu prsníka, či starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad „Baby friendly hospital“ – podpora vzťahovej väzby a laktácie.
 
„Pri tvorbe štandardov náš odborný tím úzko spolupracuje s odbornými garantmi iných krajín a  metodológmi napr. z Kanady, Austrálie, Holandska, Švédska, Nemecka, Estónska, či Nového Zélandu,“ hovorí garant národného projektu ŠDTP Jozef Šuvada.