Luxemburské predsedníctvo

1.júla 2015 – 31.decembra 2015

 

VEREJNÉ ZDRAVIE – priority


Je zjavné, že Európsky projekt v prospech občanov sa musí sústrediť na verejné zdravie. Priority v tejto oblasti sa budú sústreďovať na pacienta a inovácie. Luxemburské predsedníctvo vyvinie maximálne úsilie, aby uľahčilo vytvorenie silného regulačného rámca poskytujúceho európskym občanom rýchly prístup k bezpečným a vysoko kvalitným zdravotníckym pomôckam a zároveň podporu inováciám a konkurencieschopnosti európskeho trhu. Luxemburské predsedníctvo bude iniciovať proces zlepšenia prístupu k personalizovanej medicíne a na proces prijímania inovatívneho prístupu v riešení demencie. Predsedníctvo posúdi manažment epidémie Eboly a bude sa tiež zaoberať zlepšením ochrany európskych občanov v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie.