Ministerstvo zdravotníctva SR si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt “Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS RPO)”.

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020.

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej Prípravnej trhovej konzultácii, sa prosím registrujte na adrese: “petra.fulopova@health.gov.sk ” do 24.4.2019 do 14.00 hod.

Samotnú štúdiu k projektu v MetaIS nájdete na adrese:

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/93fcce0c-138e-4ac0-905a-36d63a714a1b?tab=basicForm