Uchádzač

Projekt

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu