Uchádzač

Projekt

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

MUDr. Peter Krcho, PhD. uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu