Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik – výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Uchádzač

Projekt

Ing. Vladimír Sitarčík

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

MUDr. Katarína Recabarrenová

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

Ing. Milan Kurčík

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu