Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň v nemocniciach stúpa a blíži sa k hranici 3000 hospitalizovaných. Ministerstvo zdravotníctva preto fakultným, univerzitným a všeobecným okresným nemocniciam, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie, nariadilo poskytovať pacientom v nemocniciach len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ministerstvo zdravotníctva prijíma také opatrenia aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť všetkým pacientom, ktorí ju akútne potrebujú. „Štandardné realizovanie plánovaných zákrokov v nemocniciach bude v bežnom režime pokračovať len pri onkologických pacientoch alebo tých, ktorým sa v nemocniciach poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba. Liečba pri týchto diagnózach pokračuje v štandardnom režime,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Príkaz na poskytovanie len neodkladnej zdravotnej starostlivosti so spomínanými výnimkami bude platiť do 31.januára. Rezort preto prosí o preplánovanie plánovaných úkonov pre pacientov, ktorým sa odsunutím zákroku nezhorší zdravotný stav, po tomto termíne.

„Nemocnice sme zároveň požiadali o vyčlenenie minimálne 30 % z voľných nereprofilizovaných lôžok s prívodom kyslíka, aby sme boli pripravení na hospitalizáciu zvýšeného počtu pacientov s COVID-19“, povedal štátny tajomník MZ SR Peter Stachura, pod ktorého gescia koordinácie nemocníc v súvislosti s COVID-19 spadá.

Odborníci na ministerstve zdravotníctva monitorujú situáciu a komunikujú s nemocnicami na dennej báze, v prípade potreby koordinujú a kooperujú pri konkrétnych riešeniach, ktoré si situácia v teréne vyžaduje.

Viac informácií nájdete aj na: www.covidvnemocniciach.sk