​„Alzheimerova choroba – epidémia tretieho tisícročia. Sme pripravení jej čeliť?“ – konferencia o tejto problematike pod hlavičkou SK PRES sa dnes koná v Bratislave. Podujatie pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR sa zameralo na vedecké výzvy v oblasti demencie, prevenčné stratégie v rámci členských štátov EÚ, na diskusiu o európskom výskumnom programe a tiež akčné a národné plány boja s Alzheimerovou chorobou. „Ministerstvo zdravotníctva má rozpracovanú stratégiu riešenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Keďže pacienti s Alzheimerovou chorobou si vyžadujú dlhodobú starostlivosť, riešenie tejto problematiky bude súčasťou tejto stratégie,“ uviedol v tejto súvislosti minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Prevencia, skorá diagnostika a liečba demencie, predovšetkým Alzheimerovej choroby, je aj súčasťou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Cieľom SK PRES je zvýšiť význam prevencie chronických neprenosných ochorení, ktoré sú v Európe zodpovedné za 86% všetkých úmrtí. Ovplyvňujú viac ako 80% ľudí vo veku nad 65 rokov a predstavujú veľkú výzvu pre zdravotné a sociálne systémy. Okrem Alzheimerovej choroby ide o kardiovaskulárne, onkologické, respiračné ochorenia a tiež diabetes. Ročne vo svete zomiera v dôsledku chronických chorôb 36 miliónov ľudí.
Konferenciu otvoril poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik. Medzi prednášajúcimi je aj zástupca Európskej komisie a ďalší hostia z Belgicka, Luxemburska, Malty, Holandska a Škótska, vrátane slovenského vedca prof. MUDr. Michala Nováka, DrSc., ktorý patrí k najvýznamnejším odborníkom na Alzheimerovu chorobu vo svete. Ide o zakladateľa a riaditeľa Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied a tiež Národného centra pre molekulové inžinierstvo a biotechnológie. „Chorobu síce nevieme ešte vyliečiť, no vieme ju liečiť a výrazne spomaliť. Vieme tiež geneticky určiť rizikové faktory, ktoré ju vyvolávajú a urýchľujú. Dobrou správou je aj to, že sa vieme starať o mozog postihnutý touto chorobou. Tak, aby jeho výkonnosť klesala čo najmenej,“  hovorí prof. Novák, ktorý si v máji tohto roka prevzal ocenenie WHO za výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti o starších a v oblasti podpory zdravia za rok 2016.  Podľa údajov WHO viac ako 35% európskej populácie čelí rôznemu typu poruchy nervového systému. Náklady na zdravotnú starostlivosti o týchto pacientov sa v roku 2010 celosvetovo vyšplhali na takmer 800 miliárd eur. Dnes je vo svete registrovaných už 24 miliónov chorých, pričom ročne pribúda vyše 4 a pol milióna nových prípadov. Predpokladá sa, že vo vyspelých krajinách vzrastie počet chorých do roku 2040 o sto percent, kým v rozvojových až o 300 percent. Na Slovensku bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií minulý rok diagnostikovaných 2330 nových prípadov Alzheimerovej choroby. Dohromady v SR trpí týmto ochorením viac ako 10-tisíc ľudí, z tohto približne 6-tisíc žien a 4-tisíc mužov.
 
V Bratislave sa koná konferencia o problematike Alzheimerovej choroby pod záštitou MZ SRV Bratislave sa koná konferencia o problematike Alzheimerovej choroby pod záštitou MZ SR