​Pražský Motol už začal s transplantáciami pľúc pre slovenských  pacientov

Lekári vo Fakultnej nemocnici Motol transplantovali pľúca  slovenskej pacientke. Úspešnú operáciu, ktorá je konkrétnym výsledkom Memoranda o porozumení medzi slovenským a českým ministerstvom zdravotníctva o zabezpečení transplantácií  pľúc slovenských  pacientov v Českej republike, absolvovala 5.marca. Memorandum  podpísali ministri SR a ČR v októbri 2017 a vďaka tejto dohode majú pacienti  zo Slovenska  zabezpečené transplantácie pľúc v Prahe. „Som veľmi rád že po mesiacoch príprav sa v Prahe začali realizovať transplantácie pľúc pre slovenských pacientov. S českou stranou sme sa dohodli na Fakultnej nemocnici Motol, ktorá robí takéto transplantácie. Ročne spoločne pre občanov Českej a Slovenskej republiky tak zabezpečí desiatky transplantácií, čo je už úroveň európskej špičky,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
 
Štyridsaťdvaročná pacientka je dnes v špecializovanej pooperačnej zdravotnej starostlivosti na III. chirurgickej  klinike  FN Motol, ktorá je jediným pracoviskom v Českej republike, kde sa realizuje transplantácia pľúc. Následne, po  absolvovaní špecializovanej starostlivosti v Prahe  bude pacientka prevezená do Univerzitnej nemocnica Bratislava -  na Kliniku pneumológie a ftizeológie I. SZU UNB, kde jej bude poskytovaná všetka potrebná  posttransplantačná starostlivosť.
 
Transplantácia pľúc je technicky najkomplikovanejší transplantačný výkon, tak z hľadiska operačnej techniky, ako aj  ďalšieho manažmentu a prípravy. Slovenská republika a Česká republika majú aktuálne  spoločný zoznam čakateľov na transplantáciu, čo zvyšuje šance na dodanie vhodného orgánu pre pacienta, ktorý ho potrebuje.  Dnes sú na čakacej listine traja  slovenskí pacienti a ďalší traja sú v predtransplantačnej vyšetrovacej príprave. Ročná potreba transplantácií pľúc v SR je cca 1/500.000 obyvateľov, teda približne 10 pacientov je indikovaných na výkon.