Štát dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s koronavírusom. V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zložky navzájom bezodkladne spolupracujú. Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva zároveň situáciu dôsledne monitorujú situáciu, všetky vzorky sú do aktuálneho času negatívne.

Prosíme preto verejnosť, aby sa nešírili poplašné správy o pozitívnych vzorkách v súvislosti s koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva situáciu monitorujú a bezodkladne informujú prostredníctvom médií, sociálnych sietí a svojich domovských webových portáloch.

Zriadené sú už niekoľko týždňov infolinky a e-mailový kontakt, kde epidemiológovia odpovedajú na otázky verejnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Kontakty pre verejnosť vrátane všetkých správ o koronavíruse nájdete tu:

Na hraničných priechodoch s rakúskou hranicou sa realizujú kontroly, ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko dostávajú informačné letáky z dielne Úradu verejného zdravotníctva SR s praktickými informáciami a radami ohľadom koronavírusu.

Ministerstvo vnútra rozposiela všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, sms správy s praktickou informáciou ohľadom koronavírusu.

Ministerstvo dopravy zabezpečilo, že na letiskách v Bratislave, v Poprade a v Košiciach sa realizujú kontroly aj v zmysle merania teploty cestujúcim.

Všetky informácie ohľadom cestovania sú zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tu:

Situáciu monitorujeme a operatívne reagujeme preventívnymi opatreniami.