„Aktuálna situácia na Slovensku je nepochybne kritická a trend nepriaznivý. Navyše situácia je aj náročná na interpretáciu, pre stret viacerých ťažko predvídateľných vplyvov – zmena prostredí a miešanie rodín / známych cez sviatky, potenciálny vplyv novej varianty SARS-CoV-2 B.1.1.7, na druhej strane evidujeme však aj zníženú mobilitu občanov Slovenska pre dovolenky či nové opatrenia. Modelovanie vzdialenejšej budúcnosti je aj v menej komplexnom období náročné, o to viac teraz, keď do nej zasahuje množstvo faktorov a vplyvov a to aj vládou zavedených opatrení, ktoré sú postavené najmä na kvalitnej informovanosti a osobnej zodpovednosti občanov SR.

Napriek aj môjmu vnímaniu závažnosti situácie, považujem za potrebné uviesť, že Konzílium odborníkov bez diskusie so mnou, či s Inštitútom zdravotných analýz publikovalo predikciu 4500 hospitalizovaných ku 11. januáru 2021. Tento scenár nepovažujem za realistický. K 11. januáru IZA očakáva počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením covid-19 v rozmedzí 3000 až 3500 pacientov, čo je však nepochybne taktiež kritická hodnota. Počet 4500 hospitalizovaných pacientov by bolo podľa IZA možné dosiahnuť len v pesimistických scenároch, až na prelome januára a februára. To sa však nesmie stať. Vláda rozhodla, že od 10. januára sa má na území SR dodržiavať COVID automat. Budem sa o to striktne zasadzovať.

Ako je verejnosti známe, prihováram sa už od začiatku decembra za potrebu výrazne prísnejších opatrení. Účinok aktuálnych opatrení, ktoré počítajú s vysokou úrovňou informovanosti a osobnej zodpovednosti občanov SR momentálne nie je možné spoľahlivo vyhodnotiť, avšak javia sa skôr ako nedostatočné. Ich efekt vzhľadom na vianočné sviatky, kedy sa netestovalo, budú vedieť analytici vyhodnotiť až na nový rok. Rovnako nevieme predvídať dodržiavanie opatrení počas nadchádzajúcich dní spojených s prechodom do nového roka. Efekt týchto dní sa preto opäť prejaví až z odstupom niekoľkých dní. Predpokladám však, že efekt súčasných opatrení nebude natoľko výrazný, aby našu krajinu v COVID automate posunul od 10. januára zo súčasnej čiernej fázy, ktorá znamená tvrdý lockdown, do bordovej farby, kedy je umožnená aj limitovaná školská dochádzka a cesta do zamestnaní na základe negatívneho testu, nie staršieho ako 7 dní. Javí sa preto, že zavedenie prísnejších opatrení už od 4. januára by bolo oveľa zmysluplnejšie a takýto návrh predložím aj na vládu. Aj na základe skúseností zo zahraničia, je zavedenie veľmi prísnych opatrení po dobu aspoň niekoľko týždňov účinné riešene na stlačenie reprodukčného čísla. Predčasné uvoľnenie opatrení vedie k opätovnej eskalácií situácie. Je známe, že epidémia sa dá kontrolovať iba v nižších číslach. Tvrdé opatrenia zamedzia množstvu odvrátiteľných úmrtí, znížia enormný tlak na ústavné zdravotné zariadenia a vytvoria priestor na postupnú vakcináciu zdravotníkov, zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb ako aj našich najrizikovejších spoluobčanov,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.