Ministerstvo zdravotníctva je otvorené novej požiadavke Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na podpísanie záväznej dohody. Odborári s takto formulovanou požiadavkou prišli tento týždeň. Dnes cez médiá odkázali, že poskytnutý odpočet nestačí, požadujú inú formu - konkrétne memorandum vlády. Rezort zdravotníctva poskytne v tejto veci maximálnu súčinnosť. Podľa ministra totiž dnes ide o riešenia zdravotníctva v kríze, nie o formy dokumentu. 
 
Ministerstvo zdravotníctva je prekvapené tvrdeniami predstaviteľa lekárskych odborov ohľadom nezáujmu vedenia rezortu o lekárov. Minister zdravotníctva a štátna tajomníčka v posledných dňoch osobne navštívili zdravotníkov v Prešove, Košiciach, Bratislave. So svojimi kolegami – zdravotníkmi sa stretávali aj predtým a budú aj naďalej.
 
„Ešte závažnejšie je tvrdenie, že ministerstvo nič nerobí, len čaká na počet výpovedí. To je krajne nepravdivá informácia. Ministerstvo rokuje nielen s lekármi, ale aj so zástupcami ďalších zdravotníckych povolaní. Len na základe toho sa podarilo pripraviť komplexné zvýšenie platov všetkých zdravotníkov, ktoré je aktuálne v národnej rade,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.

Rezort však podotýka, že zároveň rieši omnoho širšie spektrum problémov, ktoré dusia slovenské zdravotníctvo. Pričom len na časť z nich upozorňuje aj LOZ. Okrem iného rozbieha potrebné investície do zdravotníctva. Len dnes rezort vyhlásil cielenú motivačnú schému na vznik 170 nových ambulancií všeobecného lekárstva. Ministerstvo prevzalo zodpovednosť za zavádzanie DRG systému a intenzívne rieši spravodlivejšie nastavenie zdravotných odvodov.
 
„Veľkú novelu, ktorá zavádza nové pravidla využívania zdravotných odvodov v prospech pacientov a poskytovateľov starostlivosti, vláda schválila tento týždeň v stredu,“ pokračuje Vladimír Lengvarský.
 
Ministerstvo zdravotníctva je otvorené novej požiadavke Lekárskeho odborového združenia na písomný záväzok ohľadom plánu riešení. Požiadavka síce prišla len tento pondelok, ministerstvo už na druhý deň poskytlo a zverejnilo záväzný odpočet krokov s konkrétnymi dátumami realizácie. Dnes, po dvoch dňoch, sa rezort prostredníctvom médií dozvedel, že v tejto forme nie je záväzok pre LOZ postačujúci a je potrebná iná forma.
 
„Ministerstvo bude maximálne súčinné pri príprave memoranda. Veríme, že jeho osud bude iný než v prípade memoranda z roku 2011. Našim cieľom nie je riešiť formu, ale presadiť obsah - riešenia,“  uzavrel Vladimír Lengvarský.
Pôvodná verzia záväzného odpočtu krokov už ministerstvo zverejnilo tu: https://www.health.gov.sk/Clanok?minister-este-v-utorok-poslal-sefovi-loz-plan-uloh-vyplyvajuci-z-poziadaviek-lekarov