Ministerstvo zdravotníctva si takmer pred dvoma rokmi vytýčilo ambiciózny plán finančnej stabilizácie fakultných a univerzitných nemocníc. Výsledky ukazujú, že tento zámer sa úspešne napĺňa a nárast dlhu sa postupne znižuje. „Kým pred dvoma rokmi bola  zisková iba jedna nemocnica, dnes, po prijatí tvrdých opatrení, už máme štyri plusové zdravotnícke zariadenia,“  skonštatovala ministerka Zuzana Zvolenská.
Pričom netreba zabúdať, že je to bez akéhokoľvek nekoncepčného oddlžovania. Sú to najmä racionalizačné kroky vedenia nemocníc, ktoré pozitívne ovplyvnili aj celkovú stratu týchto zdravotníckych zariadení, “ doplnil generálny riaditeľ Sekcie financovania MZ SR Viktor Očkay.
Pokiaľ ide o hospodárske výsledky, strata nemocníc sa znížila medziročne o  50 mil. €, čo predstavuje naplnenie plánu na 118%. Medziročne sa podarilo znižovať niektoré prevádzkové náklady. V nemocniciach klesli napríklad financie vynaložené na lieky o 10 %, čo predstavuje úsporu 8,5 mil. €, znížili sa výdavky na ďalší materiál - medziročne o 11% (3,3 mil. €) a šetrenie sa prejavilo aj v prevádzkových nákladoch na služby, klesli o 9% ( 4,1 mil. €).