​Manažment záchrany života pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) je kvalitnejší – výrazne k tomu prispela technológia STEMI, ktorú už rok využívajú všetky vozidlá záchrannej zdravotnej služby v SR. Ide o tzv. telemedicínu, ktorá umožňuje prenos údajov priamo zo sanitky. Záchranár v teréne môže stav pacienta konzultovať s lekárom špecialistom v nemocnici.
Za uplynulý štvrťrok sa prostredníctvom STEMI uskutočnilo takmer 8-tisíc takýchto konzultácií. „Tím v zdravotníckom zariadení zároveň vidí polohu sanitky, čas dojazdu a ďalšie potrebné informácie. Nemocnica sa vie pripraviť na prijatie pacienta. Cieľom MZ SR je, aby  mali všetci pacienti na Slovensku prístup ku kvalitnej liečbe, v čo najrýchlejšom časovom intervale,“ povedala ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.

Iktové centrá - dostupnejšia liečba cievnych mozgových príhod

MZ SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s CMP intravenóznu trombolýzu, vykonať CT mozgu a mozgových ciev a 9 špecializovaných pracovísk vykonávajúcich mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu v nepretržitom režime. „Podstatou je, aby bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť na takom najbližšom pracovisku, ktoré je na to adekvátne vybavené a pripravené,“ dodala A. Kalavská.

Výrazné zlepšenie  liečby

Minimalizovanie časových strát do podania akútnej liečby je pri CMP rozhodujúce, najmä pokiaľ ide o ďalšiu kvalitu života, v niektorých prípadoch ide doslova o minúty. „Je veľmi dôležité rozpoznať príznaky. Náhly pocit nevoľnosti a celková slabosť, dezorientovanosť, zlá artikulácia aj motorika, poklesnutý kútik. Privolaní záchranári ma previezli do nemocnice, kde CT odhalilo zrazeninu v mozgu a našťastie, lekári mi včas podali potrebnú liečbu,“  hovorí 29-ročný Martin Repka, ktorého CMP postihla tento rok v máji.
Posun v liečbe dokumentujú aj dáta z Registra cievnych mozgových príhod, ktorý na Slovensku funguje viac ako 10 rokov. Je súčasťou nemocničných informačných systémov a jeho štruktúru vytvorilo Národné centrum zdravotníckych informácií v spolupráci s odbornou spoločnosťou. Nemocnice do registra nahlasujú údaje o všetkých pacientoch, ktorých s CMP hospitalizovali, väčšinou ide o neurologické oddelenia. Do registra lekári nahlasujú, o aký typ CMP ide, či mal pacient niektorý z rizikových faktorov – vysoký krvný tlak, cukrovku, alebo poruchu srdcového rytmu, resp. aké lieky užíva. Dôležité je, aby lekár vo formulári vyplnil aj to, akú liečbu pacientovi dané zdravotnícke zariadenie podalo. „Vďaka registru máme na Slovensku prehľad o tom, koľko percent pacientov dostane včas tzv. akútnu liečbu intravenóznou trombolýzou, čo je maximálne do 4,5 hodiny. Tento interval sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne znížil, v priemere dosahuje približne 130 minút a čas od príchodu do nemocnice do podania liečby je 50 minút,“ uviedla prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

(v období august - október 2018 bolo prostredníctvom technológie STEMI uskutočnených 7735 žiadostí o konzultáciu)

(v období august - október 2018 bolo prostredníctvom technológie STEMI uskutočnených 7735 žiadostí o konzultáciu)