Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská prijala tento týždeň na pôde ministerstva zdravotníctva delegáciu zástupcov Svetovej banky (World Bank). Predmetom pracovného stretnutia bola prezentácia a vzájomná diskusia o aktivitách v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions“ (CuRI), ktorá sa začala realizovať v spolupráci s Európskou komisiou od roku 2018. Hlavným partnerom iniciatívy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pomoc je cielene zameraná na rozvinuté tzv. dobiehajúce regióny, na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií. V rámci Slovenskej republiky v súčasnosti CuRI vyvíja aktivity v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Banskobystrický samosprávny kraj realizuje niekoľko komponentov, pričom jedným z nich je komponent zameraný na podporu zlepšenia dostupnosti a efektívnosti poskytovania zdravotných služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji predovšetkým prostredníctvom aktivít zameraných na udržanie, prilákanie a celkový rozvoj ľudských zdrojov v regióne. V Košickom samosprávnom kraji  je realizovaný komponent zameraný na podporu integrovaných zdravotných a sociálnych služieb.

Na národnej úrovni bola okrem aktívneho zapojenia sa expertov rezortu zdravotníctva do analytického prieskumu Svetovej banky zameraného na zdravotnícky personál dohodnutá aj širšia vzájomná spolupráca na základe potrieb, ktoré budú identifikované v najbližších dňoch.

foto1.jpg

foto2.JPG


foto3.JPG