​Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v krokoch pre zlepšovanie slovenského zdravotníctva a kontroluje aj ich realizáciu v praxi. Po Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes v Banskej Bystrici navštívili Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a pozreli sa na pokroky v projekte prístavby Preventívno-ambulantného a diagnostického centra. Projekt pokračuje podľa plánu.
 
Aktuálne je hotová hrubá stavba Preventívno-ambulantného a diagnostického centra a práce pokračujú v súlade s harmonogramom. „V súčasnosti sa vykonávajú zemné práce a príprava podkladov terénu pred hlavným vstupom do budovy. Vytvorené bolo aj parkovisko v zadnej časti areálu pre 28 vozidiel, to všetko sú dobré správy pre pacientov ako aj zamestnancov tohto zdravotníckeho zariadenia. Zdravotníctvo je oblasť, ktorú som si určil ako jednu z prioritných oblastí mojej vlády, preto som rád, že aj dnes vidíme konkrétne výsledky, ktoré prinesú pacientom lepšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom adekvátne podmienky na ich prácu,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.
 
„Zlepšovanie zdravotnej starostlivosti a skvalitňovanie podmienok v zdravotníckych zariadeniach sú pre nás kľúčové. Účelom tohto projektu, teda výstavby Preventívno-ambulantného a diagnostického centra, je v prvom rade zlepšiť a skvalitniť úroveň poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti ambulantných služieb a spoločných vyšetrovacích zložiek. Projekt vznikol ako reakcia na neustále stúpajúci počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a nepostačujúcu kapacitu ambulantno-diagnostických priestorov,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií na Slovensku v minulom roku na akútny infarkt myokardu zomrelo 2521 ľudí. Počet pacientov s vysokým krvným tlakom vzrástol za posledných 10 rokov až o 62%. Okrem hypertenzie je najviac ľudí liečených na ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.
 
„Cieľom projektu Preventívno-ambulantného a diagnostického centra je komplexne riešiť poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, oblasť primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení a vyšetrovacie zobrazovacie metodiky v kardiológii, angiológii a kardiochirurgii,“ uzavrel generálny riaditeľ SÚSCCH, a.s. Juraj Frajt.
 
Na výstavbu sa doteraz preinvestovali približne dva z plánovaných takmer deviatich miliónov eur. Projekt vytvára tiež výborné predpoklady pre ďalší rozvoj SÚSCCH, a.s., v budúcich rokoch.
 
Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a premiér Peter Pellegrini v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb  Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a premiér Peter Pellegrini v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb