​Univerzitnú nemocnicu Bratislava v Ružinove čaká rozsiahla rekonštrukcia. Vláda dnes na svojom rokovaní dala zelenú na verejné obstarávanie tohto projektu modernizácie v celkovej hodnote viac ako 86 miliónov eur. Členovia vládneho kabinetu dali zelenú aj obstarávaniu nového parkovacieho domu v hodnote viac ako 7 miliónov eur. Na rokovaní bola schválená rekonštrukcia pavilónu UNB v Podunajských Biskupiciach za viac ako 8 miliónov eur.
 
UNB Ružinov
 
Nemocnica v Ružinove prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Nový heliport, rozšírenie operačných sál, opláštenie budovy, ale aj komfortnejšie izby pre pacientov. To všetko by malo byť realitou v UNB Ružinov po modernizácii a rekonštrukcii.
 
„Opäť musím skonštatovať, že mám radosť, keď vidím konkrétne výsledky a posun v praxi. Bratislava potrebuje komplexné špičkové pracovisko tak pre pacientov, ako aj pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Práve projekt novej Univerzitnej nemocnice Bratislava je založený primárne na novovybudovanej nemocnici na Rázsochách a na komplexne zrekonštruovanej nemocnici v Ružinove, tiež rovnako počíta s využívaním ostatných existujúcich bratislavských nemocníc. Opäť sa tak posúvame o krok vpred k skvalitneniu zdravotníctva tak pre obyvateľov hlavného mesta, ako aj ľudí z celého Slovenska, nakoľko do UNB sú zvážaní pacienti vo vážnych stavoch aj z iných nemocníc,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Investície budú smerovať aj do urgentného príjmu, ktorý je navrhovaný v zmysle uznesenia  ako Urgent typu 2.
 
Pacienti sa môžu tešiť na zväčšenie plochy samotnej izby, dobudovanie samostatného sociálneho zariadenia na každej izbe, vytvorí sa aj viac nadštandardných izieb.
 
Predpokladané investičné náklady na rekonštrukciu Nemocnice Ružinov sú  86, 4 mil. eur s DPH.
 
Verejné obstarávanie pre výstavbu heliportu bolo dokončené, aktuálne je v štádiu prípravy verejné obstarávanie pre vybudovanie nových operačných sál a nového neurochirurgického oddelenia.
 
„Klinika neurochirurgie v Nemocnici akad. L. Dérera zostáva zachovaná v nezmenenom rozsahu a i naďalej je dôležitou súčasťou UNB,“ doplnila riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. Pre predstavu - za posledný rok bolo do Kliniky neurochirurgie na Kramároch investovaných najviac finančných prostriedok zo všetkých kliník v rámci UNB a to viac ako 1 600 000 EUR. Bola kompletne vymenená technika a pracovisko neurochirurgie na Kramároch disponuje špičkovými prístrojmi tej najvyššej kvality.
 
Parkovacie domy pred UNB Ružinov
 
Vláda na dnešnom rokovaní schválila aj projekt parkovacích domov pre UNB Ružinov v hodnote 7,2 mil. eur s DPH. Projekt Parkovacieho domu bude financovaný z kapitálových výdavkov.
 
Cieľom je, aby po rekonštrukcii a modernizácii nemocnice boli dostatočné kapacity na parkovanie pre pacientov. Účelom obstarávania stavby je saturácia nárokov statickej dopravy generovanej klientmi Univerzitnej nemocnice Bratislava a reorganizácia príjazdových komunikácií do areálu nemocnice, ktorým má byť zabezpečený riadený tok pacientov samostatne do ambulantnej časti, samostatne do ústavnej časti nemocnice a samostatne pre oddelenie centrálneho prijímacieho oddelenia. Ide najmä o bez kolíznosť dopravy rýchlej záchrannej služby, taktiež zvýšenie komfortu pre pacientov, zamestnancov a návštevníkov nemocnice.
 
Rekonštrukcia pavilónu UNB v Podunajských Biskupiciach
 
Vládny kabinet dal dnes zelenú aj rekonštrukcii a dostavbe Pavilónu F v UNB v Podunajských Biskupiciach. Táto investícia si bude vyžadovať 8,1 mil. eur s DPH.  Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu „F“ v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok (v súčasnosti nevyužívaného) pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka). Po rekonštrukcii by tak malo byť k dispozícii lôžok viac v počte 92. Nemocnica by mala byť doplnená aj prístrojovým vybavením, presunúť by sa v rámci objektu malo do nových priestorov rádiodiagnostické oddelenie.
 
Všetky tri projekty, ktorým dnes dal kabinet zelenú by mali byť zrealizované v praxi v roku 2 024.