​Detenčný ústav v Hronovciach pre psychicky chorých bývalých trestancov, ktorým je nariadená ústavná liečba, je o krok bližšie. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo verejné obstarávanie na jeho výstavbu. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na cca 18 miliónov eur. Určená bola v súlade s protokolom o vykonaní štátnej expertízy Ministerstva dopravy a výstavby SR.
 
„Nebezpeční, psychicky chorí zločinci a sexuálni devianti sú stále vo väzniciach alebo pod dohľadom lekárov v nemocniciach. Detenčný ústav to zmení. Je to ďalší výrazný posun v tejto problematike, ktorá sa riešila dlhé roky. Ojedinelé zariadenie svojho druhu, ktoré bude prvé na Slovensku, je nesmierne potrebné pre systém,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.