Činnosť súkromných plazmaferetických zariadení (RTF, 86 kB)