Navýšenie platby za poistencov štátu v zdravotníctve je realitou. Výsledkom sérií rokovaní je historicky najvyššie percento za poistencov štátu. Dosiahne 5,85 %,  zo súčasných 4,16 percenta.
Ide o navýšenie, ktoré minister zdravotníctva Viliam Čislák dlhodobo presadzoval, aj vzhľadom na akútnu potrebu riešiť pokrytie zvýšených nákladov poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti so mzdovými nárokmi zdravotníckych pracovníkov.
V Memorande, ktoré minister zdravotníctva podpísal koncom marca 2015 s predstaviteľmi troch zdravotných poisťovní v SR, sa uvádza: “Zdravotné poisťovne sa zaväzujú, že akékoľvek finančné prostriedky získané zvýšením platby za poistencov štátu budú použité výlučne na úhradu nákladov poskytnutej zdravotnej starostlivosti vykázanej poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti. Finančné prostriedky budú prerozdelené najmä tým poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí zamestnávajú v pracovnom pomere zdravotníckych pracovníkov so zvýšenými mzdovými nákladmi“.
Zdravotné poisťovne v  Memorande deklarovali svoj záujem a ochotu prispieť k riešeniu pokrytia miezd zdravotníckych pracovníkov, čo minister zdravotníctva Viliam Čislák vníma pozitívne. „Som rád, že zdravotníckym pracovníkom môžem oznámiť túto informáciu, pretože zvýšenie percenta za poistencov štátu je vždy dobrou správou, o to väčšmi, že v tomto prípade ide takpovediac o historické maximum,“ konštatoval minister Viliam Čislák.