Očkovanie detí  proti pneumokokom bude aj naďalej bezplatné. Ministerstvu zdravotníctva SR sa v náročných cenových rokovaniach s výrobcom podarilo znížiť cenu každej dávky vakcíny Prevenar 13 o 4,5 eur. To znamená, že táto vakcína bude i naďalej bez doplatku pacienta a bude plne hradená zo zdravotného poistenia. Rodičia si pre očkovanie svojich detí budú môcť vybrať medzi 10 a 13 valentnou vakcínou. Obe vakcíny budú bez doplatku a  bude sa nimi očkovať podľa platných očkovacích schém uvedených v schválenom príbalovom letáku (SPC) - 10 valentnou v schéme 3+1 (spolu 4 dávky) a 13 valentnou tak ako doteraz v schéme 2+1 (spolu 3 dávky).

Toto rozhodnutie je výsledkom cenových rokovaní s výrobcom, odbornej diskusie pediatrov a odborníkov na vakcináciu, ako i Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý v tomto rozsahu pripravil od 1.1.2011 aj aktualizáciu očkovacieho kalendára.

Vďaka tomuto opatreniu ušetria pacienti a taktiež aj zdravotné poisťovne. Očakávaná úspora pre zdravotné poisťovne  je cca 810-tisíc eur.