Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Ján Porubský sa 18. – 23. septembra 2011 zúčastnil v New Yorku na 66. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Hlavnou témou rokovania bola „Prevencia a kontrola neprenosných ochorení“. Štátny tajomník, ktorý bol členom oficiálnej delegácie pod vedením predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí, na sprievodných podujatiach a navštívil aj autistickú školu. Neprenosné choroby sa stali novou oblasťou boja za zlepšenie celkového zdravia. Vo všeobecnosti ich možno zaradiť medzi chronické ochorenia vo vzťahu k životnému štýlu. Medzi hlavné ochorenia sa zaraďujú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, nádorové ochorenia a chronické respiračné ochorenia. Medzi najpodstatnejšie faktory rapídneho rastu počtu ochorení patrí starnutie populácie, neplánovaná urbanizácia, globalizácia obchodu a výroby. Epidémiu urýchľujú kombinácie rizikových faktorov ako fajčenie, nezdravé stravovanie, nedostatok fyzickej aktivity a požívanie alkoholu. V roku 2008 zomrelo z dôvodu neprenosných ochorení 36 mil. ľudí, čo predstavuje 63 % z 57 mil. celkových úmrtí v tomto roku, pričom v roku 2030 sa odhad úmrtí z dôvodu neprenosných ochorení rapídne zvyšuje na 52 mil. ľudí. V tejto súvislosti je nevyhnutné spojenie všetkých členských štátov OSN v prijímaní stratégií boja s neprenosnými ochoreniami nielen na regionálnej ale hlavne na globálnej úrovni. Slovenská republika sa aktívne hlási k tomuto návrhu realizovanými opatreniami v ochrane nielen verejného zdravia, ale aj realizáciou preventívnych programov na znižovanie rizikových faktorov zapríčiňujúcich neprenosné ochorenia.