Uchádzač Koncepcia rozvoja a riadenia inštitútu
MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC Koncepcia_Stanak.pdf
Uchádzač 2 Uchádzač neudelil súhlas na zverejnenie