​Záleží nám na tom, aby pacienti dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť v každom segmente. Urgentné príjmy sú preto pre nás oblasťou, ktorej takisto venujeme vysokú prioritu. Vláda v stredu 20. februára 2019 schválila materiál z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorým rozširuje počet urgentných príjmov 2. typu. 
 
Medzi urgentné príjmy 2. typu, ktoré budú v budúcnosti najšpičkovejšie, bude patriť aj urgentný príjem v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove a vo Fakultnej nemocnici v Žiline.
 
„Urgentné príjmy v nemocniciach považujeme za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Manažujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri urgentných stavoch, ide  teda o dôležitý segment celého reťazca poskytovania zdravotnej starostlivosti. Práve z toho dôvodu sme pristúpili k výraznej modernizácii  urgentných príjmov a rozšírili sme aj ich zoznam,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Na Slovensku je definovaná sieť urgentných príjmov 1. a 2.  typu. Prechodné obdobie na zriadenie špičkových urgentných príjmov 2. typu a splnenie materiálno-technického vybavenia, ako aj personálneho zabezpečenia, majú nemocnice do 30. júna 2020. Prvý urgentný príjem 2. typu na Slovensku bol slávnostne uvedený do prevádzky v minulých dňoch vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
 
Rozdelenie:
 
Urgentný príjem 1. typu
 
Minimálne jedna samostatná ambulancia (interná, chirurgická alebo neurologická) s prítomným lekárom, triediacim pracovníkom a ďalším zdravotníckym personálom (sestra či záchranár), ktorý bude nonstop k dispozícii len pre urgentných pacientov.  Tieto urgentné príjmy budú mať napríklad v porovnaní so súčasným fungovaním ústavnej pohotovostnej služby triediaceho pracovníka, ktorý pacientov rozdelí podľa závažnosti ochorenia či úrazu a minimálne jedného lekára prítomného trvalo prezenčne v ambulancii. Zároveň bude k dispozícii minimálne jedno expektačné lôžko, kde môže byť pacient na pozorovaní.
 
Urgentný príjem 2. typu
 
Tento typ urgentného príjmu bude poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom ako Oddelenie urgentnej medicíny. Na urgentných príjmoch 2. typu  bude širšia požadovaná minimálna odbornosť špecialistov, ako aj materiálno-technické zabezpečenie, to znamená, že tam bude viac lekárov-odborníkov na jednom mieste s kompletným zdravotníckym vybavením.
 
Aj ostatné nemocnice, ktoré nie sú zaradené v sieti urgentných príjmov  1. a 2. typu, môžu aj naďalej poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej pohotovostnej služby. Rozdiel je len v tom, že platby z poisťovne nemajú hradené paušálom, ale na základe výkonov.