DOKUMENTY
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky
PTK_sanitky_oznamenie_o_zacati.pdf "Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby"
Priloha_c_1_formular_na_prihlasenie_ptk_sanitky.rtf Príloha č. 1  Formulár na prihlásenie ptk sanitky

Logá "Plán obnovy a odolnosti"